Pga forskningstjänst i utland reduceras klinikens verksamhet i Umeå.

 

Mvh, Ulf